Nikon Imaging | Sverige | Europa


Villkor

Nikons cashback kampanj sommaren 2018


 1. Det här erbjudandet är endast tillgängligt vid köp av någon av de produkter som anges i denna cashback-kampanj.
 2. Erbjudandet gäller för köp mellan den 15 juni 2018 och 31 augusti 2018. Sista dagen för mottagande av ansökningar är den 15 september 2018.
 3. Kampanjen gäller endast för produkter som har levererats och distribuerats av NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD (nedan kallat Nikon) inom Sverige. Besök vår webbplats för att se en lista över auktoriserade Nikon-återförsäljare, men vi rekommenderar även att du frågar din återförsäljare innan du köper en produkt.
 4. NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD kan inte acceptera registreringar som gäller produkter som har köpts från ebay eller Amazon (oavsett om de har sålts som nya eller begagnade) eller någon annan ej auktoriserad återförsäljare som säljer produkter på Internet.
 5. Denna kampanj gäller inte för begagnade, demo, renoverade/reparerade eller förfalskade lager (inklusive parallellhandlade lager utanför EU/EFTA).
 6. Produkterna i detta kampanjerbjudande säljs i mån av tillgång så längre lagret räcker. En återförsäljares underlåtenhet att uppfylla beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden vilar inte på Nikons ansvar.
 7. För att begära cashback inom ramen för denna kampanj ska du genomföra förfarandet på campaign.nikon.se. Följande krävs för registreringen::
  1. Bevis på köpet i form av en läslig kopia av butikskvittot eller fakturan (med mottagande av betalning) som tydligt visar butikens namn, produktens namn OCH inköpsdatum. En orderbekräftelse från Internet är INTE godtagbar.
  2. Dokumentet måste läggas upp digitalt på registreringswebbsidan campaign.nikon.se. Notera att ofullständiga registreringar kommer att avvisas efter den 15 september 2018. Detta erbjudande ska lösas in direkt genom NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD och under inga omständigheter av återförsäljaren.
 8. Kampanjen är tillgänglig för den ursprungliga köparen, begränsad till produkterna som listas på kampanjsidan campaign.nikon.se och kan inte användas i kombination med något annat erbjudande.
 9. Det här cashback-erbjudandet gäller med förbehållet att samma person fortfarande äger den eller de produkter som har köpts. NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD förbehåller sig rätten att återkalla/ställa in betalningen om produkten returneras/säljs vidare.
 10. Kampanjen är tillgänglig för personer som är bosatta i Sverige och som är 18 år eller äldre. Företag, anställda hos Nikon och deras närmaste familjer, ombud för Nikon eller andra som har en yrkesmässig koppling till denna verksamhet får inte delta i erbjudandet.
 11. Det här erbjudandet kommer att uppfyllas med hjälp av ett förbetalt Mastercard-kort. Nikon har för avsikt att utfärda ditt förbetalda kort inom 45 dagar efter en giltig ansökan. Det är INTE ett kreditkort och har inget bankkonto knutet till sig. Det är ett förbetalt kort, så du kan endast spendera den summan som du har på kortet, och endast Nikon kan sätta in pengar på kortet. Nikon laddar den cashback som du är berättigad till (beroende på vilka produkter du köper) innan kortet skickas ut. Vänligen notera att man inte kan ta ut kontanter på kortet, och för alla köp du gör måste du använda en PIN-kod.När kortets saldo är använt eller när giltighetstiden på kortet har passerats så är kortet förbrukat och kan inte användas mer. Giltighetstiden på kortet är 2 år och slutdatumet är angivet på ditt kort. Du kommer att få tillgång till en personlig websida som du kan logga in på för att se balansen på ditt kort.
 12. De flesta frågor kan besvaras genom att besök på vår hemsida för kampanjen: campaign.nikon.se. Stulna eller borttappade kort: +44 203 327 1991. Alla ytterligare frågor hänvisas till Nikons kundtjänst på 08-594 109 00.
 13. Kampanjägaren förbehåller sig rätten att verifiera varje ansökan, inklusive men inte begränsat till, namn och adress. Nikon förbehåller sig rätten att avvisa registreringar vid misstanke om bedrägeri. Om ansökningar inte uppfyller villkoren eller om deltagare missbrukar kampanjen på något sätt kommer alla dessa registreringar att ogiltigförklaras. Nikons beslut när det gäller kampanjen är slutgiltiga.
 14. Kampanjägaren får lämna ut dina uppgifter till en tredje part för hantering och uppfyllande, dock endast för detta erbjudande. NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD hanterar dina personuppgifter i enlighet med vårt policydokument om personuppgiftsbehandling.
 15. Om omständigheter som ligger utanför kampanjägarens skäliga kontroll gör kampanjen ogenomförbar förbehåller sig kampanjägaren rätten att dra tillbaka kampanjen eller ändra dess detaljer.


Kampanjägare: NIKON SVERIGE - FILIAL TILL NIKON UK LTD. Box 715, 169 27 SOLNA, SVERIGE


Pengarna tillbaka på ett förbetalt MasterCard®-kort.

Läs mer om hur det går till och vilka regler och villkor som gäller.

Läs mer

Registrera nu.

Registrera ditt köp senast 15 september 2018 för att utnyttja erbjudandet.

Registrera dig nu

Kontakta oss.

För förlorat Mastercard®
+44 203 327 1991

För frågor om din registrering, kontakta
nikon@claim-lookup.com

För allmänna frågor gällande kampanjen
08-594 109 00

Klicka här för öppettider